Welkom op de website van EHBO Maastricht

Algemeen Nut Beogende Instelling

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO - Afdeling Maastricht

ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Onze vereniging is een ANBI en heeft deze belastingvoordelen. De overheid stelt echter dan wel verplicht om een aantal vaste ANBI gegevens op een website te vermelden. Onze gegevens staan hieronder.

Naam instelling
Afdeling Maastricht van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken.

RSIN: 816470601

Contactgegevens
Secretaris: Mw. Y.B.M. Martinali-Dekkers
Postbus 2085
6201 CD Maastricht
admin@ehbomaastricht.nl

Doelstelling

  • Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij ongelukken
  • Het verlenen van EHBO ondersteuning bij evenementen

Bestuurders
Voorzitter: Dhr. J.T.H.P. Beurskens
Secretaris: Mw. Y.B.M. Martinali-Dekkers
Penningmeester: Mw. Y.P.W. Kerkhofs

Beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers.
Er wordt aan deelnemende leden een onkostenvergoeding toegekend voor het bemannen van EHBO-posten.

Beleidsplan
Het beleidsplan is er opgericht om de doelstellingen van de vereniging te behalen.
Dit wordt getracht te bereiken door:

  • Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerstehulpverlening
  • Het bevorderen van het geven van voorlichting
  • Het bevorderen van het geven van EHBO onderwijs
  • Het in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp
  • Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel

Verslag activiteiten
De vereniging houd zich ieder jaar bezig met de volgende activiteiten:

  • Basiscursus EHBO, opleiding voor het EHBO diploma
  • Herhalingslessen EHBO, om het EHBO diploma geldig te houden
  • EHBO ondersteuning bij culturele- of sport evenementen in Maastricht en omstreken.

Financiële verantwoording
De penningmeester zorgt ieder jaar voor een financieel overzicht welke voorafgaand aan de ALV gecontroleerd wordt door de kascommissie.
Dit financiële overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester.

De hoofdinkomsten zijn:

Contributies 30%
Opleidingen 30%
Evenementenvergoedingen 40%

De hoofduitgaven zijn:

Onkostenvergoeding evenementen 40%
Opleidingen 40%
Aanschaf materiaal 20%